Personforordningen af 25. maj 2018, persondataloven

I Omsorgsklubben OK-Sønderborg anvedes medlemmernes persondata på følgende måde:

Formål:
Data bruges til at udskrive etiketter, indbetalingskort til kontingent og til registrering hvornår medlemmerne skal have en fødselsdagsgave.

Dokumenter:
Vi registrerer for- og efternavn, adresse, fødselsdato, telefon nummer og evt. mailadresse. Har man hemmeligt telefonnummer bliver dette registreret, så formanden ikke kommer til at give det vidre til andre.
De registreret data bliver opbevaret på en MAC hvor der skal indtastes en kode på at logge sig på computeren. Det er kun formanden der har adgang til denne computer.
Der bliver lavet en krypteret back-up på en ekstern harddisk som opbevares i et særskilt lokale.
Alle data bliver slettet senest 14 dage efter et medlem har meldt sig ud af Omsorgsklubben OK-Sønderborg eller er blevet ekskluderet på grund af manglende kontingent eller andre årsager.

Data bruges til:
Disse registrede data bruges også til at Landsorganisationen kan søge om offentlige midler. De indsendes 1 gang om året til landsorganisationen, som derefter distruerer dem. Formanden har en medlemsliste som ingen andre har adgang til.

Sikkerhed:
Computeren er sikret med password og skulle den mod alt forventning blivet hacket bliver dette meldt til datatilsynet.

Dataansvarlig/databehandler:
Er formanden eller kasseren. Bestyrelsen vælger hvem der er den ansvarlige. Der benyttes ingen eksterne firmaer eller ekstern opbevaring af persondata.

Retningslinier for offentliggørelse af billeder:
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Dette kunne f.eks. være gæster til en koncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have, større arrangementer.
Modsætning hertil er portrætbilleder, hvor formålet er et afbilde en eller flere bestemte personer.
Udgangspunktet ar, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondataloven § 6, stk. 1. nr. 7.
Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelsen ske uden skyldig hensyntagen til karakteren af billeder, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket f.eks. i markedsførings eller anden kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.

Som medlem af Omsorgsklubben accepterer du disse regler.